Tilrettelagt opplæring

På Gjøvik Læringssenter tilbyr vi tilrettelagt opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Søknadsfrist er 1. februar.

Undervisningstilbud

Vi tilbyr undervisning til elever med

 • generelle lærevansker
 • ervervet hjerneskade
 • psykiske vansker
 • autisme/asperger
 • lese- og skrivevansker
 • dysleksi
 • behov for opplæring i digitale verktøy
 • behov for datahjelpemidler 
 • matematikkvansker
 • synshemming
 • hørselshemming
 • multifunksjonshemming
 • utviklingshemming
 • ADL

Vi tilbyr også

 • opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter
 • hjelp med teori til førerprøven for personer med lesevansker

Meld deg på

Meld deg på ved å logge inn med ditt fødselsnummer eller d-nummer i skjemaet under. Skjemaet må fylles ut på norsk eller engelsk.

Meld deg på tilrettelagt opplæring

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet.

Søknadsfrist er 1. februar.

Få hjelp med lese- og skrivevansker

Vi har et lese- og skriveteam som gjør den nødvendige testingen og utredningen for å finne ut om man har lese og skrivevansker. Dette er et gratis tilbud og du kan få hjelp til utredning, opplæring og veiledning.

Kunnskap om dysleksi og systematisk opplæring gjør personer med dysleksi bedre rustet til å klare seg bra på tross av vanskene. Bruk av programvare for PC og annet teknisk utstyr er nyttige hjelpemidler som du kan få gjennom hjelpemiddelsentralen.

Riktig dokumentasjon er nødvendig for å få de rettighetene som dyslektikeren har krav på, blant annet utvidet tid på eksamen og bruk av PC.

Døv, tunghørt eller CI-operert?

Vi har vi høy kompetanse på området hørselshemming, og vi ønsker å være et ressurssenter for denne gruppen.

Opplæringen er tilrettelagt og tilpasset dine behov.

Spørsmål?

Har du spørsmål om kurset eller trenger hjelp til påmelding? Ta kontakt.

Irma Saric
Telefon: 90 93 37 53
E-post: irma.saric@gjovik.kommune.no