Ung i Gjøvik

Norskprøven

Norskprøven

Gjøvik Læringssenter arrangerer norskprøven fire ganger i året - høsten, vinteren, våren og sommeren.

Med deg på

Meld deg på norskprøven på Kompetanse Norge sin hjemmeside

På hjemmesiden til Kompetanse Norge finner du også informasjon om prøven, øvingsoppgaver og resultater.

Påmeldingsfrist og prøvedatoer

Høst

  • Påmeldingsfrist: 26. august 
  • Prøveperiode: 26. september-30. september

Vinter 

  • Påmeldingsfrist: 31. oktober 
  • Prøveperiode: 5. desember-9.desember

Vår

  • Påmeldingsfrist: 28. januar
  • Prøveperiode: 14. mars-18. mars

Sommer 

  • Påmeldingsfrist: 25. april
  • Prøveperiode: 23. mai-3. juni

Spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no