Realkompetansevurdering

For inntak til videregående opplæring stilles det krav om fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende fra søkers hjemland.

Om du ikke kan dokumentere slik utdanning med vitnemål, kan du få din grunnskolekompetanse vurdert hos oss.

Søk vurdering

Søk realkompetansevurdering ved å logge inn med ditt fødselsnummer eller d-nummer i skjemaet under. Skjemaet må fylles ut på norsk eller engelsk.

Søk realkompetansevurdering

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp til å fylle ut skjemaet.

Vurdering i fem fag

For å få plass på videregående opplæring, må du ha bestått i minimum fem fag:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Vi vurderer kompetansen din innenfor alle disse fagene.

Vurderingen bygger på kompetansemål i læreplanen for 10. trinn. Minimumskravet for godkjent i fag er karakteren 2. Det gis ikke karakter i realkompetansevurderingen, bare godkjent eller ikke godkjent.

Du kan bare få realkompetansen din vurdert én gang. Dersom du ikke får godkjent i alle fag, må du fullføre grunnskolefagene som mangler på annen måte, enten ved å gå på grunnskole for voksne eller å ta fagene som privatist.

Pris

Realkompetansevurdering hos oss er gratis for de som er bosatt i Gjøvik kommune.

Gjennomføring

Først inviterer vi deg til en samtale og kartlegging. Videre vil du få forskjellige typer oppgaver som du skal løse muntlig og skriftlig. Dette er ikke en eksamen.

Vurderingen gjennomføres i flere trinn over flere dager, og du må regne med å sette av god til gjennomføringen. Det vil bli gitt oppgaver du må forberede deg på imellom trinnene.

Spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no