Samfunns­kunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven skal avslutte 50 timers kurs samfunnskunnskap.

Prøven arrangeres flere ganger i året på Gjøvik Læringssenter.

Meld deg på

Meld deg på prøven på Kompetanse Norge sin hjemmeside

På hjemmesiden til Kompetanse Norge finner du også kommende prøvedatoer, informasjon om prøven, øvingsoppgaver og resultater.

Om prøven

Samfunnskunnskapsprøven skal avslutte 50 timers kurs samfunnskunnskap. Prøven varer i maks 60 minutter. Prøven har 38 spørsmål og du må svare riktig på 29 spørsmål for å bestå prøven.

Dersom du har rett på gratis opplæring vil du kunne ta prøven gratis en gang.

Prøven tilbys på mange ulike språk. Ønsker du å bruke resultatet til å søke om statsborgerskap, må du bestå prøven på norsk.

Prøven i samfunnskunnskap har et norsknivå på A2-B1 (høyere enn A2).

Pensum

På Samfunnskunnskap.no sin hjemmeside finner du tekster og filmer som dekker pensum til samfunnskunnskapsprøven.

Spørsmål?

Gjøvik Læringssenter
Telefon: 61 18 97 25
E-post: gls@gjovik.kommune.no