Om skolen

Gjøvik skole ligger i sentrum i Gjøvik,  vi er en barneskole med elever fra 1.-7. trinn.

Skolen ble renovert i 2005-2006, og er nå en moderne skole med spennende løsninger.  Vi har omlag 50 ansatte.

Skolen har ca. 280 elever, av disse er ca. 100 barn påmeldt skolens SFO.

Gjøvik skole er en flerkulturell skole med elever fra mange ulike språkgrupper. Skolen er mottaksskole barn i barneskolealder med et annet morsmål enn norsk.

Gjøvik skole har trivsel og et godt skolemiljø som hovedfokus.