Ung i Gjøvik

Søk om skoleskyss

Søk om skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn). Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Bosted

Endre svaret
Bytte av skole
Går eleven på skolen som tilhører skolekretsen der dere bor, eller har eleven byttet til en annen skole?

Endre svaret
Avstand til skolen
For å finne avstanden mellom hjemmet deres og skolen kan du følge lenken litt lenger ned på siden.Endre svaret
Kommunal eller privat skole

Endre svaret
Kommunal eller privat

Endre svaret
Du har rett på gratis skoleskyss

Før barnet ditt starter på skolen vil du motta et innskrivingsbrev. I dette brevet kan du melde fra om du ønsker gratis skoleskyss.

Skolen melder videre fra til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen. Busskortene blir delt ut på skolen ved skolestart.

Du har ikke rett på gratis skoleskyss
Om du faller inn under noen av valgene under kan du likevel ha rett på skoleskyss.


Endre svaret
Du har rett på gratis skoleskyss

Elever som går over til ungdomsskole

Skolen bestiller skoleskyss til alle 8. trinnselever som har rett til skoleskyss. Busskortene blir delt ut på skolen ved skolestart.

Nye elever

Har du akkurat flyttet til Gjøvik eller flyttet lenger unna skolen du allerede går på, melder du fra til skolen om du har behov for skoleskyss. Kontaktinformasjonen finner du på nettsiden til din skole.

Nye elever vil blir kontaktet av sin skole og informert om ordningen.

Søk om skoleskyss til og fra en privat skole

Du har rett til skoleskyss, men elever ved private skoler må søke om det.

På Innlandstrafikk sin hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Elever med særskilte behov

Da kan du søke om skoleskyss ved å fylle ut skjemaet under.

På Innlandstrafikk sin hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Trafikkfarlig skoleveg

Om du mener skolevegen deres er trafikkfarlig eller vanskelig kan du søke om å få skoleskyss.

På Innlandstrafikk sin hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Du har ikke rett på gratis skoleskyss

For å ha rett til gratis skoleskyss må eleven ha folkeregistrert adresse i Gjøvik kommune og ikke byttet skolekrets.

Søk om skoleskyss ved delt bopel

Om en av elevens foresatte bor mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn) fra skolen kan du søke om skoleskyss.

På Innlandstrafikk sin hjemmeside finner du skjema og informasjon om hvordan du søker.

Velg et av alternativene ovenfor

Mål avstanden fra hjemmet til skolen

Du kan måle avstanden mellom hjemmet og skolen med Innlandstrafikk sin ruteberegner.

Fant du ikke det du lette etter?

Du kan lese mer om skoleskyss i grunnskolen på hjemmesiden til Innlandstrafikk.