Konserter og utstillinger

Å få mulighet til å vise fram hva man har jobbet med gjennom konserter og utstillinger er en viktig del av å lære seg kunstfag. Også å lære seg å være publikummer.

Huskonsertene våre arrangeres som regel i Sentralen (salen) i Øvre Torvgate. Større konserter, som jule- og sommerkonsertene, ungdomskorets Luciakonserter og annet foregår som regel i Gjøvikhallen, kulturhuset eller i kirker.

Utstillinger skjer stort sett i lokalene våre i Øvre Torvgate, men vi bruker egnede utstillingslokaler i byen i tillegg.

Det hender også at kulturskolen får henvendelser om elevinnslag i forbindelse med møter og lignende. Om det er aktuelt tar en lærer kontakt med eleven og foresatt om det.