Våre kor

Korene gjør svært mye forskjellig. Musikaler er et satsningsområde, enten det er i full scenisk oppsetning eller i konsertframføringer. Ellers arbeider korene med musikk fra både det klassiske repertoar og fra diverse andre sjangre.

Turer er en viktig side ved korvirksomheten - både korte dagsturer og lengre utenlandsturer.

Tilbudene våre

Aspirantkor for 1.-3. klassinger

Aspirantkorene fokuserer på sang sammen med lek og bevegelse. Et annet viktig fokus er tidlig jobbing med stemmepleie, tonedannelse og konsentrasjon.

Vi jobber også med puls/rytme, melodiske og rytmiske ostinat, solfege (lære intervaller og trinn gjennom håndtegn), kanonsang. Det meste av repertoaret en unison sang med fokus på å finne og bli kjent med egen stemme. Opptredener og konserter er også en viktig del av opplæringen.

Barnekoret for 4.-7. klassinger

Barnekoret viderefører det aspirantkorene arbeider med. Utfordringene på repertoar blir større. Fra kanon til quod libet og over- og understemmer.

Innføring av sanger med regi. Synger i «alle» stilarter. Mer fokus på stemmepleie og oppvarmingsøvelser., fremdeles med lek i fokus. Konsentrasjon og presisjon blir mer vektlagt. Koret gjennomfører prosjekter alene og sammen med andre elever på kulturskolen.

Ungdomskoret for 12-18-åringer

Ungdomskoret er inndelt i SSAA og synger opp til 6-stemt. Repertoaret er utfordrende.

Det er mer bevisst bruk av oppvarmingsøvelser med fokus på holdning, avspenning, bevegelse, konsentrasjon, pust og støtte, egalisering, artikulasjon, konsonantbehandling, intonasjon, øvelser med både lite og stort omfang.

Stemmeøvelser ved hjelp av de eldre erfarne kormedlemmene og innspilte stemmer. Ungdomskoret har konserter, opptredener og egne konsertproduksjoner. Det synges i alle stilarter.