Lær å spille et instrument

Vi har tilbud om undervisning i fiolin, bratsj, cello, piano, klarinett, fløyte, saksofon, horn, trompet, althorn, trombone, grovmessing, slagverk, gitar og bass. 

Som elev har kan man både ha individuelle timer og være med i samspillgrupper.

Slik foregår undervisningen

Individuelle timer

Undervisningen foregår i hovedsak individuelt i timer av 30 minutters varighet. Vi tilpasser varigheten litt til den enkelte elevs alder og nivå.

I løpet av året bryter vi opp den ordinære undervisningen med kurs, samspill eller andre aktiviteter. Disse aktivitetene er viktige ledd i undervisningen. Likevel skal elevene i løpet av et år minst ha 32 ordinære undervisningstimer

Samspill

Elevene får være med i samspillgrupper tilpasset deres nivå. Dette gjelder for alle instrumentalelevene, enten de er knyttet til folkemusikk, klassisk eller til skolens rockeverksted.

Samspill er en vesentlig del av undervisningen. Vi oppfordrer derfor sterkt at instrumentalelevene tar del i samspilltilbudene våre, enten i orkestrene og bandene ved skolen, "Dobbeltime rock", storband, skolekorpsene eller Ungfolk.

For å ha et så godt og utfordrende samspilltilbud har vi et nært samarbeid med korpsene i kommunen og Gjøvik symfoniorkester.

Konserter

Huskonserter arrangeres jevnlig og gir en trygg arena å opptre på. Huskonsertene er både en treningsarena for større satsninger og i seg selv et klart mål å arbeide mot. Større konserter og forestillinger er også en naturlig del av undervisningen.

For de som vil litt mer

Vi legger til rette for de elevene som vil litt mer. Det gjør vi gjennom ulike fordypningstilbud. 

Skal man lære et instrument, gjøres det meste av jobben på øvingsrommet - mellom spilletimene. Det er viktig å få til gode øvingsrutiner fra begynnelsen av.