Musikklek

I gruppene fokuseres det på musikalsk aktivitet hvor barn og foresatte lærer grunnleggende musikk gjennom lek, bevegelse, dans og sang.

Kurset er for barn i alderen 5 og 6 år.

Slik foregår undervisningen

Vi bruker enkle instrumenter på timene og jobber både med kjente og ukjente sanger, melodier, rytmer og vers. Barna får nyttig erfaring å ta med seg videre inn i eventuell senere musikkundervisning, samtidig som de får delta aktivt i et sosialt og levende musikalsk fellesskap.

5-årsgruppa

Tidspunkt: Tirsdager klokken 16:30-17:15. Feriedager blir fulgt av skoleruta.

Denne gruppa er lekbasert.

6-årsgruppa

Tidspunkt: Tirsdager klokken 17:30-18:15. Feriedager blir fulgt av skoleruta.

6-årsgruppa utvider leken med mer avansert spill på instrumenter og diverse sangleker. De får også mulighet til å prøve og bli kjent med samtlige instrumenter det undervises i på kunst- og kulturskolen.