Ung i Gjøvik

Tilrettelagte kunst- og kulturtilbud

Tilrettelagte kunst- og kulturtilbud

Gjøvik kunst- og kulturskole gir tilrettelagte tilbud til deltagere med nedsatt funksjonsevne og deltagere innen psykisk helse.

Bli kjent med tilbudet

Tilbudet er omfattende og inneholder musikk, dans/drama/bevegelse og visuell kunst. Bli kjent med tilbudet her: