Visuell kunst

Undervisningen i visuell kunst foregår i tre aldersbestemte klasser – og i grupper på 8-10 elever.

  • Yngste gruppe består av elever i ca. 6-9 års alder.
  • Mellomgruppene består av elever i ca. 10-13 års alder.
  • Ungdomsgruppene består av elever fra ca. 14 til 19 år.

De yngste gruppene har 60 minutters økter, mens mellom- og ungdomsgruppene har økter på 90 minutter.

Innhold

Deltakerne i visuell kunst-undervisningen lærer

  • tegning (form og farge)
  • akvarell
  • akrylmaling
  • grafikk (høgtrykk og dyptrykk)
  • eksperimentering med forskjellige trykkteknikker
  • skulptur

Prosjekt- og temabasert undervisning

Undervisningen er prosjekt- og temabasert. For eksempel gjennom scenografi, konserter, utstilling eller oppdrag til offentlige rom. Vi knytter også kunsthistorie til temaene og prosjektene.

Elevene besøker ulike kunstutstillinger, både lokalt og nasjonalt baserte, og de får innføring i kunsthistorie og kunsthistoriens store mestre.