Fokusområder

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om lysten til å leke, utforske, lære og mestre.

Barnehagens læringsmiljø og livssyn

Den tredje pedagog

Inspirasjonen har vi fått fra Reggio Emilia-filosofien. Denne filosofien er en måte å tenke læring og læringsmiljø på, som støtter barna i deres lek, utforskning og kreativitet. Et læringsmiljø som legger vekt på at barnet utforsker og kan være medvirkende i sin hverdag.

Læringsmiljøet/rommet blir kalt den tredje pedagog. Det betyr at læringsmiljøet har stor betydning for at barna finner inspirasjon til lek og læring. De to andre pedagogene er barnet og den voksne.

Barn i Lissomskogen barnehage - Klikk for stort bildeLek, livsmestring og helse

I samarbeid med nettverket har vi utarbeidet en handlingsplan. Fokusområde her er lek og livsmestring og helse.

Vi har utarbeidet to mål vi skal jobbe mot:

  • Vi skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre barn.
  • Vi skal støtte barna i motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.