Pedagogisk praksis

Erfaringer som gjøres sammen med en voksen i dag, kan gjøres alene eller sammen med andre barn i morgen.

- Reggio Emilia

Progresjon

Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold.

Vi har fokus på å gi barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål. Det gjør vi ved å tilpasse både rom, utfordringer, ansvar og temaer utfra barnets utviklingsnivå.

Barna skal møte utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, både i formelle aktiviteter og i spontane sammenhenger.

Ansatt maler med barna - Klikk for stort bilde

Omsorg

Vi skal ivareta barnas behov for omsorg både fysisk og psykisk. Det er en viktig forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet.

Det gjør vi blant annet ved å

  • ha hjemmebesøk hos nye barn
  • gi barna en kontaktperson når de starter opp i barnehagen
  • være på barnas høyde når vi er sammen og lytte
  • ha fokus på at et voksent fang er en "ladestasjon" for enkelte barn

Danning

Danningsprosessen handler om å tilegne seg verdier, normer, tanker og handlingsmåter som er viktige for å kunne delta i fellesskapet.

I vår barnehage styrker vi barnas selvfølelse ved at de blir hørt og at de får følelsen av at de blir tatt på alvor. Ved konflikter veileder, støtter og hjelper vi dem å se det andre barnets opplevelse av situasjonen.

Personalet undrer seg sammen med barna på hendelser som dukker opp i hverdagen. Vi tenker på hvordan vi "ser" barna og setter oss ned sammen med dem for å være på deres nivå når vi snakker sammen.