Gjøvik kommune

Røverdalen er under utvikling

Vi bygger studentboliger, nytt parkeringshus og ny svømmehall i Røverdalen. 

Det vil foregå arbeid i området i to år framover.  

Røverdalen