Gjøvik kommune

Parkeringshus og studentboliger i Røverdalen

Parkeringshus og studentboliger i Røverdalen

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) samarbeider om å bygge nytt parkeringshus og nye studentboliger i Røverdalen.

Byggingen av nytt parkeringshus og studentboliger

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har sendte ut i februar 2023 ny forespørsel til markedet om bygging av nytt parkeringshus og studentboliger i Røverdalen. 

 

Fakta om byggeprosjektet 

Parkering under tak

Det blir 182 nye parkeringsplasser i det nye parkeringshuset, hvorav 9 er HC-plasser. Parkeringshuset bygges i betong over to etasjer, og danner fundamentet for studentboligblokkene på toppen. Det er Gjøvik kommune som er byggherre.

To tårn

Oppå parkeringshuset kommer to boligblokker på åtte etasjer, som oppføres i betong og massivtre. Her vil hver etasje ha ett stort kollektiv med plass til 16 studenter, med unntak av førsteetasjene, som hver vil romme 4 toroms leiligheter, 4 HC-tilpassete hybelleiligheter, 12 hybelleiligheter, ulike fellesfunksjoner, og et stort fellesrom for alle som bor i blokkene. Til sammen blir det plass til 248 studenter

Saksdokumenter

Se tegninger