Parkeringshus og studentboliger i Røverdalen

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SIT) samarbeider om å bygge nytt parkeringshus og nye studentboliger i Røverdalen.

Det vil bli 182 parkeringsplasser i parkeringshuset, det vil 100 nye parkeringsplasser enn det er i dag på parkeringsplassen i Røverdalen. 

Gjøvik svømmehall skal rehabiliteres i samme periode, og stå ferdig innen utgangen av 2025. 

Status april 2024

Veidekke entreprenør er godt i gang i Røverdalen, og arbeidet med å klargjøre tomta for bygging er snart ferdigstilt. 

Veidekke begynner å plassere kontor- og spisebrakker i Røverdalen 22. april.  

Veidekke begynner å plassere ut pæler i grunnen nå. Pæler er en konstruksjonsdel som overfører lasten fra bygningene og ned til fast grunn. For å plassere pælene i bakken, så vil de bli boret ned i grunnen, og helt ned til fjell. 

Fremdriftsplan

 • Oppstart februar 2024
 • Byggeprosjektet er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2026

Fremkommelighet i Røverdalen

I hele byggeperioden vil Fjellhallen være åpen, og aktiviteter og arrangementer vil gå som normalt. 

Vi har laget et illustrasjonskart viser kart over Røverdalen, og hvor du kan gå og parkere. 

Illustrasjonskart over fremkommeligheten i Røverdalen

Fakta om byggeprosjektet 

Entreprenør for arbeidet

 • Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS.

Parkering under tak

Det blir 182 nye parkeringsplasser i det nye parkeringshuset, hvorav 9 er HC-plasser. I tillegg kommer 72 sykkelparkeringer fordelt over 2 etasjer med et samlet areal på ca. 2800 m2. Parkeringshuset bygges i betong over to etasjer, og danner fundamentet for studentboligblokkene på toppen. Det er Gjøvik kommune som er byggherre. 

Gjøvik kommune er forpliktet å leie ut inntil 25 av de 182 parkeringsplassene til studenter. Plasser som ikke blir utleid disponeres av Gjøvik kommune. 

Gjøvik kommune øker parkeringskapasiteten i Røverdalen med ca. 100 plasser. Dette vil være et godt tilskudd til byen vår og idretten som bruker fjellhallen aktivt.  

Studentblokker 

Oppå parkeringshuset kommer to boligblokker på åtte etasjer, med totalt 248 enheter. Studentblokkene oppføres i noe betong, men hovedsakelig i massivtre. Her vil hver etasje ha ett stort kollektiv med plass til 16 studenter, med unntak av førsteetasjene, som hver vil romme 4 toroms leiligheter, 4 HC-tilpassete hybelleiligheter, 12 hybelleiligheter, ulike fellesfunksjoner, og et stort fellesrom for alle som bor i blokkene. De to studentblokkene utgjør totalt 6 928m2. 

Se tegninger 

Dokumenter 

Organiseringen 

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) samarbeider om å bygge P-hus og studentboliger. SIT har ansvar for studentboligene, og har egen organisering for studentboligene. 

Styringsgruppen i Gjøvik kommune (for P-huset) består av:

 • Assisterende kommunedirektør Marit Lium Dahlborg 
 • Teknisk sjef Jan Tore Karlsen  
 • Eiendomssjef Kristian Strøm  

Styringsgruppa behandler utarbeidet materiale i henhold til framdriftsplan og i forkant av den politiske saksbehandlingen. 

Prosjektadministrasjon består av :

 • Prosjektleder Studentboliger Arve Lyng (Studentskipnaden i Trondheim)  
 • Prosjektleder Parkeringshus Kennet Skjærbekk (Gjøvik kommune) 
 • Byggherreombud P-hus og Studentboliger Terje Helle (Norconsult) 

Prosjektgruppen i Gjøvik kommune består av:  

 • Vegsjef Jørn Håvard Øversveen  
 • Fagleder trafikk Christian Roen  
 • IKT Per Roar Olsen 
 • Hovedvernombud Kirsti Øveraasen Fosnes  
 • Eiendomsforvalter Erik Månum