Gjøvik kommune

Pågående prosjekter

Bygging av parkerings- og hybelhus i samarbeid med SIT

Gjøvik skal bygge parkeringshus og SIT skal bygge studenthybler i Røverdalen (tomt foran Gjøvik Fjellhall). Byggeprosjektet er organisert som et felles byggeprosjekt. Det forberedes anskaffelse våren 2021.

Saksdokumenter