Nytt kulturhus i Gjøvik

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I kommunestyret den 20. juni 2019 ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus i Gjøvik.

Status 21. juni 2023

Prosjektet ligger foreløpig ikke inne i økonomiplanen, men det jobbes med prosjektet i administrasjonen. 

Rom og funksjonsprogrammet er oppdatert, og det gjennomføres nå en volumstudie for biblioteket/bibliotekstomta(Viktoriahagen) for å se hvilket potensiale som kan ligge i det arealet for videre utvikling. 

Organisering

Det er etablert en styringsgruppe som består av:

  • Assisterende kommunedirektør, Marit Lium Dahlborg (leder)
  • Kommunalsjef samfunnsutvikling, Line Renee Ramsrud
  • Konstituert eiendomssjef, Ester Liljedahl

Styringsgruppa behandler utarbeidet materiale i henhold til framdriftsplan og i forkant av den politiske saksbehandlingen.

Prosjektorganisasjon:

  • Prosjektleder, Morten Normann 
  • Kultursjef, Anna Thorud Hammer (brukerkoordinator)
  • Anskaffelsessjef, Thore Amundsen