Gjøvik kommune

Nytt kulturhus i Gjøvik

Nytt kulturhus i Gjøvik

Gjøvik kommune har i flere perioder arbeidet med etablering og bygging av nytt kulturhus i Gjøvik by. I kommunestyret den 20. juni 2019 ble det vedtatt en prosess som skal lede frem til etablering av nytt kulturhus i Gjøvik.

Her finner du relevante dokumenter og foreløpig fremdriftsplan for kulturhusprosjektet.

Fremdriftsplan

 • Uke 45 – Møter med interessentene
 • Uke 51 – Ferdig rapport fra alternativanalyse
 • Januar 2021 – Politisk behandling

Vedtak og dokumenter

Organisering

Det er etablert en styringsgruppe som består av:

 • Assisterende rådmann, Marit Lium Dahlborg (leder)
 • Kommunalsjef Samfunn, Per Rognerud
 • Eiendomssjef, Morten Normann

Styringsgruppa behandler utarbeidet materiale i henhold til framdriftsplan og i forkant av den politiske saksbehandlingen.

Prosjektorganisasjon:

 • Prosjektleder, Jens Yngve Mathisen
 • Kultursjef, Anna Thorud Hammer (bruker- og prosjektkoordinator)
 • Anskaffelsessjef, Thore Amundsen

WSP Norge AS:

 • Oppdragsleder, Jomar Ertsgaard
 • Alternativanalyse, Kari Ella Read
 • Alternativanalyse, Tor Arne Wæraas