Hvordan bruker du språkprofilen

Denne språkprofilen skal hjelpe deg med å ta gode valg som sikrer et korrekt, klart og brukertilpasset språk.

Bruk språkprofilen som en verktøy og oppslagsverk når du skriver. 

En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne:

  • finner det de trenger
  • forstår det de finner
  • kan bruke det de finner til å gjøre det de skal

Oppbyggigen av språkprofilen 

Ti konkrete skriveråd

Du får tips om hvordan du kan bygge opp en tekst slik at den er klar og lett å forstå for mottakeren. Å skrive klart handler ikke om hva som er riktig eller feil. Klarspråk handler om ordlyd, struktur og visuell utforming. 

Skriveregler - Hvordan skrive korrekt

Dette er et oppslagsverk som du kan bruke når du er usikker på hvordan noe skal skrives i Gjøvik kommune. 

Universell utforming

Gjøvik kommune skal følge regler om universell utforming. Det betyr at det skal være enkelt å bruke og forstå løsningene våre, og de skal kunne benyttes av mennesker med ulik funksjonsevne – altså best mulig for flest mulig.

Her får du hjelp og tips til hvordan vi skal lykkes med universell utforming og hvordan vi skal følge lovkravene.

Skriveråd for ulike tekster

Du får nyttige og konkrete tips på hvordan du skal skrive et brev, e-post, et saksframlegg eller en SMS. 

Gjøvik kommunes målform

Gjøvik er registrert med bokmål som målform. Det vil si at statlige organer som henvender seg skriftlig til Gjøvik kommune, skal gjøre det på bokmål. Alle offisielle dokumenter med Gjøvik kommune som avsender skal være skrevet på bokmål.

Skal du svare på et brev som er skrevet på nynorsk, kan du velge om du vil svare på nynorsk eller på bokmål.

Om språkprofilen 

Språkprofilen er laget av kommunikasjonsavdelingen.

Språkprofilen gjelder for absolutt all tekst vi produserer i kommunen, enten det dreier seg om formelle vedtak, e-poster eller politiske dokumenter. Språkprofilen gjelder også for interne dokumenter, det er viktig at vi kommuniseres korrekt og forståelig. 

Spørsmål? 

Har du spørsmål om språkprofilen, ønsker veiledning eller har forslag til forbedring? Ikke nøl med å ta kontakt!

Kommunikasjonsavdelingen

E-post: kommunikasjon@gjovik.kommune.no