Universell utforming i Gjøvik kommune

Gjøvik kommune skal følge regler om universell utforming. Det betyr at det skal være enkelt å bruke og forstå løsningene våre, og de skal kunne benyttes av mennesker med ulik funksjonsevne – altså best mulig for flest mulig.

Her får du hjelp og tips til hvordan vi skal lykkes med universell utforming og hvordan vi skal følge lovkravene. Om du følger retningslinjene for språk, design og utvikling ,er sjansene gode for at du gjør det riktig.

Artikkelliste