Ti konkrete skriveråd

Hvordan kan du sørge for at teksten din fungerer? Bruk denne sjekklista med generelle klarspråkstips. 

Sjekkliste for skribenter