Gjøvik kommune

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en del av kommunens fysio- og ergoterapitjeneste, som veileder og gir oppfølging innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Du trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta på våre aktiviteter. Tilbudet er for deg mellom 18-65 år.

Dette er et lavterskeltilbud med aktiviteter for personer som i utgangspunktet er lite eller ikke fysisk aktive, som ikke krever spesielle ferdigheter, som krever lite utstyr, har lav pris/er gratis og lett tilgjengelig.

Er du over 65 år, vil du få et friskliv seniortilbud hos Friskliv Senior.

Hvordan blir jeg henvist til Frisklivssentralen?

Du kan bli henvist til oss av en lege, annet helsepersonell eller NAV. Da vil du bli innkalt til en samtale på Frisklivssentralen eller Friskliv Senior for å snakke om en frisklivsresept.

Søk om frisklivsresept

En frisklivsresept varer i 3 måneder.

Hvilke tilbud får jeg gjennom en frisklivsresept?

  • Individuell samtale med en veileder hvor vi kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak
  • Forskjellige gruppetilbud, også utendørs
  • Ulike lærings- og mestringskurs
  • Vi har oversikt over ulike lavterskelaktiviteter i Gjøvik og kan hjelpe deg å finne andre aktiviteter om du ikke ønsker å trene på Frisklivssentralen
  • Oppfølging for å slutte å røyke og snuse

Individuelle samtaler og gruppetrening er gratis. På noen av lærings- og mestringskursene må du betale en egenandel.

Lærings- og mestringskurs

Vi tilbyr lærings- og mestringstilbud, med mål om å gi deg økt kompetanse om din situasjon. På den måten kan det bli lettere å håndtere og mestre egen hverdag til tross for eventuelle helseutfordringer.

Treningstilbud for voksne

Vi har samlet alle våre treningstilbud på nettsiden Senior i Gjøvik.

Besøk nettsiden Senior i Gjøvik