Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en del av helsefremmende tjenester i Gjøvik kommune, som veileder og gir oppfølging innenfor fysisk aktivitet, kosthold, søvn og tobakk.

Tilbudet er gratis, men egenandel ved kursdeltakelse kan forekomme.

Hvem er tilbudet for?

Hos oss er alle mellom 18 og 65 år velkomne, uavhengig av bakgrunn og fysisk form. Du trenger ikke å ha en diagnose.

Er du over 65 år, vil du få et friskliv seniortilbud hos Friskliv Senior.

Søk om frisklivsresept

Du kan selv søke om en frisklivsresept, eller du kan be om hjelp fra din fastlege, annet helsepersonell, NAV eller lignende.

Søk om frisklivsresept

En frisklivsresept varer i 3 måneder.

Hvilke tilbud får jeg gjennom en frisklivsresept?

 • Tilbud om individuell samtale med en veileder hvor vi kartlegger levevaner, setter mål og planlegger tiltak.
 • Treninger i gruppe.
 • Lærings- og mestringskurs.
 • Informasjon om andre lavterskelaktiviteter i Gjøvik.
 • Oppfølging for å slutte å røyke eller snuse.

Lærings- og mestringskurs

Alle våre kurs koster 350 kroner og dekker kursmateriell og enkel bevertning.

Treningstilbud

Vi har ukentlige gruppetreninger både ute og inne. Treningene er gratis.

 • Friskliv: Utetrening
  Mandager klokka 10:00-11:00. Ta kontakt for oppmøte, eventuelt se facebooksidene våre. 
 • Friskliv: Pust og bevegelse
  Onsdager klokka 10:00-11:00. Oppmøte i Øverbyvegen 91, bygg A3. Ingen påmelding, bare møt opp. 
 • Friskliv: Sirkeltrening
  Torsdager klokka 13:00-13:45 og 14:00-14:45. Oppmøte i Øverbyvegen 91, bygg A3. Ta kontakt for påmelding.
 • Friskliv: Gravid
  Torsdager i partallsuker fra klokka 14:00 til 14:45 (enkel bevertning i etterkant). Oppmøte i Øverbyvegen 91, bygg A3. Ingen påmelding, bare møt opp.