Betaling for fysioterapi

Fra 2023 vil det kreves egenandel for fysioterapi i Gjøvik kommune frem til vedtak om frikort for helsetjenester.

Når skal det betales egenandel for fysioterapi?

  • Ved fysioterapi hjemme eller poliklinisk
  • Ved avlastningsopphold i sykehjem
  • Ved fysioterapi som ledd i Innsatsteam for hjemmerehabilitering etter endt flerfaglig oppfølging
  • Ved deltakelse i behandlingsgrupper

Hvem skal ikke betale egenandel?

  • Pasienter under 16 år
  • Pasienter med godkjent yrkesskade
  • Pasienter som har opphold på institusjon; langtids-, korttids- eller rehabiliteringsopphold i sykehjem.

Prisliste om egenandeler

Egenandeler for behandling hos fysioterapeut
Hva Pris
Undersøkelse inntil 30 minutter 185 kroner
Behandling hos fysioterapeut, inntil 20 minutter 135 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 42 kroner
30 minutter gruppebehandling 59 kroner
60 minutter gruppebehandling 102 kroner

Dersom pasienten ikke avlyser avtalen innen klokka 15:00 siste virkedag før avtalt tid avkreves 200 kroner. Avbestillingsgebyret teller ikke med i opptjeningen til frikort.

Dette kan pasienten forvente av informasjon

Fysioterapeuten informerer om egenandel når avtale inngås første gang. Informasjonsskriv om egenbetaling for fysioterapi sendes enten i posten sammen med svarbrev ved mottatt henvisning eller det deles ut ved første konsultasjon. Faktura sendes etterskuddsvis fra Gjøvik kommune én gang per måned.

Egenandelstak og frikort

Egenandelstaket for helsetjenester i 2023 er 3040 kroner. Pasienten får frikortet for helsetjenester innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Har pasienten betalt for mye, blir dette automatisk tilbakebetalt direkte fra HELFO.

For mer informasjon om frikort for helsetjenester se helsenorge.no