Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter på institutter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger ikke rekvisisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

Egenandel hos fysioterapeut

Når du går til en avtalefysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. 

Les mer om frikort hos fysioterapeut på helsenorge.no.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale