Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Fysioterapi gis som hovedregel av privatpraktiserende fysioterapeuter på institutter som har driftsavtale med kommunen. Du trenger ikke rekvisisjon fra din fastlege for å få slik behandling, og du må selv bestille time hos den fysioterapeuten du ønsker.

Egenandel hos fysioterapeut

Når du går til en avtalefysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. 

Les mer om frikort hos fysioterapeut på helsenorge.no.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav

Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er regulert av en forskrift som sørger for at alle innbyggere tilbys nødvendige fysioterapitjenester av god kvalitet. Blant annet innebærer det at pasienten har rett til medbestemmelse. Pasienten har også rett på tolk, som dekkes av kommunen.

Se hele forskriften på Lovdata.