Gjøvik kommune

Tilpasning av egen bolig

Tilskudd til utredning og prosjektering til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din på grunn av nedsatt funksjonsevne eller andre årsaker, kan du søke om tilskudd.

Hvem kan få tilskudd?

Det kan gis tilskudd til husstander der enkeltpersoner har behov for tilpasset bolig på grunn av nedsatt funksjonsevne. Tilskuddet kan også tildeles eldre som trenger å tilpasse boligen for å kunne bli boende hjemme ved et fremtidig behov for tilpasset bolig.

Hva tiltak og formål kan det gis tilskudd til?

Tilskuddet kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

  • Muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
  • Uteområder og adkomst
  • Tilgjengelighet inne
  • Arealbehov
  • Innredning og brukbarhet
  • Om du har økonomi til å finansiere tilpasningen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen

Tilskudd til prosjektering kan gis for å dekke kostnader til faglig bistand, som arkitekt.

Slik søker du

Før du søker, må du ha klart disse dokumentene:

  • Siste skattemelding
  • Siste to lønnslipper eller annen inntekt
  • Gjeldsopplysninger
  • Rapport fra ergoterapeut med begrunnelse

Du søker ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om tilskudd til utredning og prosjektering

Har du problemer med fylle ut søknaden? Ta kontakt med Tove eller Hildegunn på boligkontoret.

Tove Tørmoen
Telefon: 41 29 04 62
E-post: tove.tormoen@nav.no

Hildegunn Høglund
Telefon: 41 28 93 14
E-post: hildegunn.hoglund@nav.no

Vi vurderer ditt behov ut fra dokumentasjonen du sender oss og vurdering fra ergoterapeut.

Søk tilskudd til utbedring av boligen

Du kan også søke om tilskudd for selve utbedringen av boligen. Det gis gjerne sammen med startlån. Les mer om startlån.