Tilpasning av egen bolig

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har en funksjonsnedsettelse. Har du behov for veiledning i prosessen kan du ta kontakt med boliggruppa i kommunen.

Hva gjør boliggruppa?

Gruppa består av representanter fra NAV Gjøvik boligkontoret, byggesaksavdelingen og ergoterapitjenesten i kommunen. Boliggruppa kan bistå med

  • gjennomgang av boligen sammen med deg
  • råd og veiledning på hva som bør utbedres for å oppnå bedre tilgjengelighet med utgangspunkt i ditt helse- og funksjonsnivå
  • forslag til løsninger som kan gjøre boligen funksjonell
  • informasjon om økonomiske støtteordninger
  • å veilede i søknader i forbindelse med lån/tilskudd og endring av bolig

Eksempler på tilpasning av bolig kan være:

  • Bygge om eller bygge på for å få alle nødvendige rom på ett plan.
  • Tilrettelegge med trinnfri adkomst.
  • Utbedre baderom og lignende.

Har du kun behov for tilpasninger i form av hjelpemidler, må du ta kontakt med ergoterapitjenesten.

Slik søker du

Ønsker du å få hjelp av boliggruppa, kan du søke via henvisningsskjemaet under. Som regel søker man i samarbeid med en ergoterapeut, men man kan også søke på egenhånd.

Henvisning til boliggruppa

Henvendelsen blir sendt til NAV Gjøvik boligkontoret og blir behandlet fortløpende.

Søk om støtte til tilpasning av boligen

Boliggruppa kan veilede om økonomiske støtteordninger for utbygging eller endringer i boligen din.

Skal du gjøre tilpasninger i boligen anbefaler vi å undersøke om du er kvalifisert til å søke om disse støtteordningene:

Hva er lurt å tenke på? Her er en sjekkliste rom for rom

For mer tips og inspirasjon anbefaler vi Funksjonshemmet.no - En blogg for deg som ønsker et rullestoltilpasset hjem.

Må jeg sende inn byggesøknad?

Om du skal bygge, endre eller rive noe på eiendommen din må du undersøke om du må søke tillatelse hos kommunen.

Her finner du informasjon om hvilke tiltak som krever søknad og ikke.