Føler du deg utrygg hjemme?

I Gjøvik kommune har vi nulltoleranse mot vold. Det gjelder både fysisk, psykisk og seksuell vold. Det er ikke alltid lett å vite om det du har opplevd er vold, men hvis du lurer på om det er alvorlig nok - så er det det. Da ber vi deg om å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg -  vi er her for deg! 

Ønsker du å snakke med noen? 

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) - 116 006 er en nasjonal hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. VO-linjen er åpen døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.

Krisesenteret - har tilbud til kvinner, menn og barn. 
Døgnåpen vakttelefon: 61 17 55 60

Barnevernet
Vi vil gjerne hjelpe deg tidlig slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier.
Ring barnevernsvakta: 61 18 95 44

Familiekontoret i Innlandet 
Vi tilbyr samtaleterapi, veiledning og kurs. Du trenger ikke henvisning. 

Nok.Gjøvik - Lavteksel og hjelpetilbud om seksuelle overgrep. 

Er du redd for sikkerheten til deg eller barna dine?

Krisesenter
Dersom du er truet eller utsatt for vold i nær relasjon og trenger beskyttelse, kan du få et dagtilbud eller botilbud på krisesenteret i en kort periode. Her vil du få veiledning og noen å snakke med. Du kan være anonym og få tolk. Vi har taushetsplikt og vår hjelp er gratis.

Døgnåpen vakttelefon: 61 17 55 60

Politiet

Ved akutt fare ring politiet på telefon 112 eller 02800
Politiet kan hjelpe deg med å dra til Krisesenteret.