Mottak for seksuelle overgrep

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for seksuell overgrep eller vold? Ring politiet eller SO-mottaket.

Husk å ikke dusj, bade eller skifte klær før du kommer til SO-mottaket.

Hvem skal jeg ringe? 

SO-mottak på Lillehammer sykehus

  • Telefon: 61 27 22 16 
  • Besøksadresse: Sykehuset Innlandet, avdeling Lillehammer er: Anders Sandviksgate 17, 2609 Lillehammer
  • SO-Mottaket holder til på gynekologisk avdeling
  • Åpent hele døgnet 

Politiet 

  • Telefonnummer 112 

Legevakta

Skulle det være ønskelig å prate med sykepleier på Gjøvik Interkommunale Legevakt kan de nås på det nasjonale legevaktsnummeret  

Hva er SO-mottak? 

SO-mottak er et tilbud til de som er utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller andre seksuelle overgrep. Spesialisthelsetjenestens oppgave er seksualvold. Vold i nære relasjoner ivaretas av legevakt.

Hva skal du gjøre først? 

Har du vært utsatt for overgrep, er det viktig å ta kontakt umiddelbart. Du skal ikke dusje, bade eller skifte klær før du kommer til SO-mottaket.

Hva får du hjelp til? 

  • medisinsk undersøkelse og behandling
  • rettsmedisinsk undersøkelse
  • psykososial oppfølgning
  • hjelp til å komme i kontakt med andre relevante samarbeidspartnere

Tilbudet er uavhengig av om du ønsker å anmelde eller ikke.

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis.