Behov for hjelpemidler

Gjøvik kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Hva trenger du hjelp til?

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr utlån av hjelpemidler, både for korte og lengre perioder. Kommunens fysio- og ergoterapeuter gir deg bistand og veiledning om du har behov for hjelpemidler.

Vi tilbyr blant annet utlån av 

  • krykker
  • rullatorer
  • manuelle rullestoler
  • toalettforhøyere
  • toalettstoler
  • dusjstoler
  • hjertebrett til seng

Akutt behov for hjelpemidler

Ved akutt behov for hjelpemidler på kveld eller helg, må du kontakte hjemmetjenesten der du bor.

Ved akutt behov for hjelpemidler
Sted Telefonnummer
Haugtun avdeling 4 90 59 73 90
Haugtun avdeling 6 90 59 73 90
Haugtun avdeling 7 95 97 22 33
Åslundmarka bo- og servicesenter 90 21 98 93
Hunndalen 95 91 79 15
Biri 61 15 87 51
Nordbyen 95 86 49 36
Sørbyen 91 33 78 42
Snertingdal 90 51 48 11

Behov for å bytte hjelpemiddel? 

Ved behov for å bytte hjelpemiddel, ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten ved å sende oss et henvisningsskjema. 

Henvisning til fysio- og ergoterapi for voksne

Henvisning til fysio- og ergoterapi 0-18 år

Reparasjon eller skadet hjelpemiddel?

Er ditt utlånet hjelpemiddel ødelagt eller slitt? Ta kontakt med Helseteknikk.