Gjøvik kommune

Varig behov for hjelpemidler

Varig behov for hjelpemidler

Har du behov for varig utlån av hjelpemidler, må du søke om vedtak fra NAV Hjelpemiddelsentral. Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen hjelper deg med å utrede behovet ditt og hjelp til søknad, tilpasning og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Slik søker du

Du kan søke om hjelpemidler ved å fylle ut henvisningsskjemaet under. Du kan også fylle ut skjemaet på vegne av andre.

Søk om varig behov for hjelpemidler

Henvisningen blir sendt til fysio- og ergoterapi i Gjøvik kommune, som tar kontakt med deg.