Søk om hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester

Tjenestene praktisk bistand og opplæring (tidligere kalt hjemmehjelp og miljøarbeid), og helsehjelp i hjemmet gis etter søknad. Vedtak gjøres ut fra tjenestebeskrivelser som ble endret våren 2023.

Vårt mål er å fremme alles helse og mestringsevne, slik at man kan klare seg selv og være uavhengig av hjelpeapparatet lengst mulig.

Slik jobber vi

Velferdsteknologi og rehabilitering

Vi vurderer og benytter alltid velferdsteknologi der det er hensiktsmessig, som for eksempel trygghetsalarm, GPS, medisindispenser, digitalt tilsyn og nattugla.

Rehabilitering vektlegges i alle tjenestene våre for at du skal bli mest mulig selvhjulpen og kunne bo hjemme lengst mulig.

Nye vedtak

Når vi innvilger en ny søknad, gir vi først et midlertidig vedtak. Det betyr at vi i en periode kartlegger din funksjonsevne sammen med deg, en primærkontakt og dine pårørende. Da finner vi sammen ut hva du og husstanden kan klare selv og hva du har behov for av tjenester fra oss.

Etter kartleggingsperioden vurderer vi vedtaket fortløpende – både graden av hjelp og om det fortsatt er behov for tjenesten. Noen ganger skal det kanskje bare litt opplæring og veiledning til for at du kan bli mest mulig selvhjulpen.

Hva inngår ikke i våre tjenester?

  • Helsehjelp i hjemmet gis ikke der det finnes alternative tilbud og tjenester som andre yter, som for eksempel lege, sykehus, legevakt, sorggrupper og lignende.
  • Våre ansatte i helse og omsorg har ikke lov til å kjøre deg som bruker av tjenesten.

Egenbetaling

  • Renhold i hjemmet og handling er eksempler på tjenester som krever egenbetaling.
  • Det er ikke egenbetaling for personrettet stell og egenomsorg, som for eksempel egenpleie og dusj.

Forventninger til deg

Om du trenger helse- og omsorgstjenester i hjemmet, kan det dukke opp et behov for å tilrettelegge slik at du klarer deg selv, og for at våre ansatte får hjulpet deg på en god og forsvarlig måte.

Det kan for eksempel være do-forhøyer, justerbar seng og andre praktiske hjelpemidler. Ofte hjelper det å flytte eller fjerne noen ting og møbler for å gjøre det enklere å komme seg rundt.

Vi kan hjelpe deg med å søke om hjelpemidler hos hjelpemiddelsentralen. Tips og råd om mulighet for kjøp av andre tjenester kan du finne på Senior i Gjøvik sin hjemmeside.

Slik søker du

Du søker helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet under. Skjemaet krever innlogging med ID-porten.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Kan du ikke søke om helse- og omsorgstjenester elektronisk? Papirsøknaden finner du her.

Papirskjemaet sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg - Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 Gjøvik

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Les om saksbehandling og muligheten for å klage på avslag.

Tjenestebeskrivelser

Våren 2023 ble det utarbeidet nye beskrivelser om hvordan vi skal gi helse- og omsorgstjenester i Gjøvik kommune. Dette er beskrivelsene i sin helhet.