Aktivitetstilbud

Innenfor psykisk helse og rus har vi tilbud om grønn omsorg/inn på tunet og tilrettelagte arbeidsplasser i Gjøvik kommune.

Grønn omsorg/ inn på tunet

Gjøvik kommune har avtale med to gårder som tilbyr inn på tunet/grønn omsorg: Bjugstadhøiden gård og Østby gård. 

Begge gårdene har vært en arena for lavterskel-tilbud for Gjøvik kommune gjennom mange år. Bjugstadhøiden gård holder til ikke så langt fra Skumsjøen, og Østby gård er lokalisert ved Vind plassen på Gjøvik.

•    Bjugstadhøiden gård tilbyr tilrettelagte tjenester til personer med psykiske lidelser for yngre og voksne 3 dager i uka. Et sted der trivsel og mestring står i fokus. 

De kjører og henter deltagere. De vektlegger å lage og spise god mat i sammen. De presiserer at man ikke trenger landbruksinteresse for å trives hos dem, og de tilbyr varierte aktiviteter i et trygt miljø. Det er alt fra traktor og ATV kjøring, småskala jordbruk, kjøkkenhage, snekring eller de kan tilrettelegge aktiviteter ut i fra brukerens behov og ønsker så langt det lar seg gjøre. Bjugstadhøiden Gård har egen Facebook side.
   
•    Østby Gård tilbyr tilrettelagte tjenester til personer med psykiske lidelser to dager i uka (tirsdager og torsdager). Det er ikke transport inkludert i tilbudet, så brukerne må benytte buss eller egen bil (Bybussen stopper rett ved siden av, og den går 2 ganger i timen). 

Også her står trivsel og mestring i fokus, og de spiser alltid lunsj i sammen. Aktiviteter de tilbyr er foring og stell av dyr (minigriser, kaniner, høner og sau), og annet forefallende gårdsarbeid. De jobber med å kløyve og pakke ved, og det er mulighet til snekring og litt hobby aktiviteter hvis det ikke er vær til å tilbringe hele dagen ute. De tilbyr også fysisk aktivitet i form av tur  i nærmiljøet, benytte gapahuk og drive med ulike aktiviteter inne i Vindhallen.
 

Tilrettelagte arbeidsplasser innad i Gjøvik kommune
 

Det er noen tilrettelagte arbeidsplasser i Gjøvik kommune. Pr idag på Rådhuset, og på enkelte omsorgssentre.

Ta kontakt med aktivitetskoordinator på Gjøvik aktivitetssenter (Tlf  918 25 331), om du ønsker mer info eller for å høre om det er ledig plass innen grønn omsorg eller ved noen av de tilrettelagte plassene i kommunen .