Psykososialt kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam - med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid.

Om teamet

Teamet består av

  • leger
  • psykiatriske sykepleiere
  • helsesøster
  • familierådgiver
  • sosionom
  • prest
  • politi
  • psykolog

Kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Kriseteamet kontaktes av Gjøvik interkommunale legevakt etter anmodning fra en av disse instansene. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Ønske eller behov for hjelp fra kriseteamet kan skje gjennom henvendelse til fastlege eller legevakt.

Gruppebilde av kommunens psykososiale kriseteam - Klikk for stort bilde