Hundehold i Gjøvik

Det er generell båndtvang i perioden 1. april – 20. august. I Gjøvik kommune er det ikke innført egen forskrift om båndtvang utover lovens generelle bestemmelser.

Når kan jeg ha hunden min løs?

Hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll. 

Kan jeg binde hunden min utenfor butikken?

Nei, du kan ikke gå fra hunden rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten. Dette gjelder også på lekeplasser.

Les mer om hundehold på Lovdata sine sider