Hundehold i Gjøvik

Båndtvang i Norge 

Det er generell båndtvang i perioden 1. april – 20. august. I Gjøvik kommune er det ikke innført egen forskrift om båndtvang utover lovens generelle bestemmelser.

Når kan jeg ha hunden min løs?

Hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll. 

Hundeloven om hundeeiers ansvar

Hundelovens paragraf 3 og 4 sier at hundeeier alltid skal ha kontroll på hunden.

Hunder som jager husdyr eller vilt

Ser du hund som jager eller angriper husdyr, rådyr eller andre dyr, forsøk å få kontroll på hunden og ring politiet på 02800.

Hundepose

Poser med hundelort skal kastes i en avfallsdunk, ikke i naturen. 

Kan jeg binde hunden min utenfor butikken?

Nei, du kan ikke gå fra hunden rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten. Dette gjelder også på lekeplasser.

Slik tar vi vare på hunder uten eier

Dette er rutinene når noen finner en løs hund:

  • Dersom du finner en hund uten eier skal du varsle politiet på telefon 02800. 
    • I tettbygde områder kan man gjerne ha litt tålmodighet, det forventes at eier vil melde seg raskt.
  • Politiet kontakter en «redningsbil» som kjører hunden til kennel. Utrykningen og oppholdet på kennel dekkes av hundens eier.
    • ​​​Dersom hunden har påført buskap skade, vil dette bli en egen sak i tillegg.