Gjøvik kommune

Sjekk om vannet er grønt før du bader!

Det er observert blågrønnalger enkelte steder i Mjøsa. Dette vises ved at vannet har fått grønn farge. 

Blågrønnalgene i Mjøsa er IKKE giftige, men ikke bad hvis vannet er grønt!

Det frarådes å bade der Mjøsa er grønnfarget. eller der siktedypet er mindre enn 0,5 meter (du ser ikke tærne når en har vann til knærne). 

 

Badeplasser

Badeplasser i Gjøvik kommune

Gjøvik kommune ligger langs Mjøsa og har mange fine badeplasser.

Badetemperatur

 

Sommerhalvåret finner du oppdaterte badetemperaturer fra Fastland, Rambekkvika, Skonnordtjernet, Skumsjøen og Kremmerodden.

Sjekk badevannskvaliteten 

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver av badeplasser i kommunen. Resultatene blir publisert på miljørettet helsevern sine nettsider

Kart over badeplasser i Gjøvik kommune