Gjøvik kommune

Badeplasser

Badeplasser i Gjøvik kommune

Gjøvik kommune ligger langs Mjøsa og har mange fine badeplasser.

Badetemperatur

Sommerhalvåret finner du oppdaterte badetemperaturer fra Fastland, Rambekkvika, Skonnordtjernet, Skumsjøen og Kremmerodden.

Sjekk badevannskvaliteten 

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver av badeplasser i kommunen. Resultatene blir publisert på miljørettet helsevern sine nettsider

Kart over badeplasser i Gjøvik kommune