Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Ofte er det fristende å tenne bål, men først er det lurt å se litt nærmere på hvilke regler som gjelder.

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

I perioden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser . Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Brenning av avfall 

Brenning av de fleste typer avfall er ulovlig i henhold til forurensningsloven. Avfall skal leveres på en miljøstasjon.

På Horisont sin nettside finner du oversikt over miljøstasjoner i kommunen og regionen, adresse og åpninsgtider, 

Brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte

Det er totalforbudt å brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte i Gjøvik .

Hageavfall og trevirke skal leveres på en miljøstasjon. 

Lokal forskrift om åpen brenning 

Kommunestyret i Gjøvik vedtok 15. juni 2017 en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, som gress, planter og skog.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig, som vann, pulverapparat, skumapparat eller CO2-apparat.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Er det lov med bål på Sankthans?

Normalt gis det lov til å brenne Sankthansbål, forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Brannvesenet kan svare på dette dersom du er i tvil.

Meld fra om ulovlig brenning 

Vil du varsle om brenning?

Ta kontakt med brannvesenet for å varsle om brenning i henhold til lokal forskrift før du starter. 

 • Geir Atle Engen, brannsjef Gjøvik kommune 
 • Jørn Haugen, varabrannsjef Gjøvik kommune