Gjøvik kommune

Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Ofte er det fristende å tenne bål, men først er det lurt å se litt nærmere på hvilke regler som gjelder.

I Norge er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

I perioden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser . Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Brenning av avfall 

Brenning av de fleste typer avfall er ulovlig i henhold til forurensningsloven. Avfall skal leveres på en miljøstasjon.

På Horisont sine nettsider finner du oversikt over miljøstasjoner i kommunen og regionen, adresse og åpninsgtider, 

Brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte

Det er totalforbudt å brenne hageavfall, urent trevirke eller bråte i Gjøvik .

Hageavfall og trevirke skal leveres på en miljøstasjon. 

Lokal forskrift om åpen brenning 

Kommunestyret i Gjøvik vedtok 15.juni 2017 en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, som gress, planter og skog.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig, som vann, pulverapparat, skumapparat eller CO2-apparat.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Er det lov med bål på Sankthans?

Normalt gis det lov til å brenne Sankthansbål, forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Brannvesenet kan svare på dette dersom du er i tvil.

Meld fra om ulovlig brenning 

Adresse, dato og hva ble brent? Adresse, dato og hva ble brent?
Skriv gjerne inn ditt telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis vi trenger flere opplysninger. Skriv gjerne inn ditt telefonnummer så vi kan kontakte deg hvis vi trenger flere opplysninger.
Felt merket med * må fylles ut

Vil du varsle om brenning?

Ta kontakt med brannvesenet for å varsle om brenning i henhold til lokal forskrift før du starter. 

 • Geir Atle Engen, brannsjef Gjøvik kommune 
 • Jørn Haugen, varabrannsjef Gjøvik kommune