Gjøvik kommune

USHT i Innlandet (Oppland)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Oppland)

Gjøvik kommune er vertskommune for utviklingssenteret i Innlandet (Oppland). USHT skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsningsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Mål for ordningen

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Målgruppe

Ledere og andre ansatte i de kommunale  helse - og omsorgstjenestene i tidligere Oppland fylke.

Ansatte

USHT har 5 fast ansatte og prosjektmedarbeidere som leies inn på bakgrunn av eksterne tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet.

Ansatte USHT
Tittel og navn e-postadresse Mobil nummer
Leder Målfrid Schiager malfrid.Schiager@gjovik.kommune.no 91 84 83 48
Fagkonsulent Elin Angen Michaelsen elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no 95 17 71 83
Fagkonsulent Lene Fossbråten lene.fossbraten@gjovik.kommune.no 91 71 22 65
Prosjektleder Åste Renolen aste.renolen@gjovik.kommune.no 41 56 59 41
Fagkonsulent Liss Marian Bechiri liss-marian.bechiri@gjovik.kommune.no 93 27 93 44
Fagkonsulent Geir Olav Glomstad geir-olav.Glomstad@gjovik.kommune.no 90 50 59 14
ReKs koordinator Mari Aasen mari.aasen@gjovik.kommune.no 95 16 73 77

Besøksadresse

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Oppland) 

USHT holder til i 3. etasje i Gjøvik rådhus.
Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Samarbeidspartnerer

USHT Innlandet (Oppland) har et nært samarbeid med NTNU Gjøvik og Senter for omsorgsforskning, Øst.

Abonnere på vårt nyhetsbrev?

I april 2019 lanserte USHT Innlandet (Oppland) nyhetsbrev. Dersom du ønsker å abonnere på dette kan du registrere deg her: Abonnere på nyhetsbrev

Her finner du nyhetsbrev 1 - 2020