Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

7. juni åpnet Jobbhus Gjøvik endelig dørene til sine helt nye lokaler på Folkets hus midt i Hunndalen.

Med nye lokaler og nytt tilbud har veilederne stor tro på å kunne hjelpe unge arbeidssøkere ut i jobb.

I samarbeid med Gjøvik kommune, Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen inviterer Byen vår Gjøvik til årets Byutviklingskonferanse på Gjøvik.

Årets tema er Ung i byen. Mange forskere hevder at dagens byutvikling ekskluderer de yngste borgerne og at byer vil forvitre uten en sammensatt befolkning på tvers av alder. Det er mange innganger til temaet, og vi gleder oss til å presentere programmet for dere så fort det er klart.

Sett av datoen og meld deg på allerede nå! Program kommer.

Våre næringsrådgivere ønsker å dra ut på bedriftbesøk til bedrifter i Gjøvik kommune høsten 2022. Har din bedrift lyst på besøk?

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Innlandet fylkeskommune ønsker å fremskynde overgangen til nullutslippskjøretøy i bilparken i Innlandet. En viktig forutsetning for denne overgangen er at det etableres ladestasjoner for elbiler. Innlandet fylkeskommune har i år derfor satt av 1 million kroner til en tilskuddsordning for etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner.

Illustrasjon av studentboligene i Røverdalen

Gjøvik kommune og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim utsetter ny konkurranse om bygging av parkeringshus og studentboliger i Røverdalen. Årsaken er et overopphetet marked for byggematerialer og usikkerhet knyttet til utviklingen rundt kostnadsrammen for studentsamskipnadenes bygging av studentboliger.

Gjøvik kommune har ikke funnet noen som er villige til å ta på seg ansvaret med rehabilitering av Gjøvik svømmehall. Dette skyldes kapasiteten i markedet, men også risikoen som følge av verdenssituasjonen og krigen i Ukraina.

Bilde av: Varaordfører Anne Bjertnæ (til høyre) takket for innsatsen til barnevernet, ved leder Elin Jøraasen og helsefremmende tjenester ved leder Lysbeth Leistra (i midten).

Etter en lang periode med midlertidige lokaler og flytting, er endelig barnevernet og helsefremmende tjenester i hus på Øverby.

Illustrasjon av mangfold

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Frist for å søke er 13. juni 2022, klokken 13:00.

Bilde av Hilde Pettersen, Anna Forsling, Ann Kristin Kolshaugen-Bjerke, Karoline Duenger og Siri Fuglem Berg.

Fredag 13. mai ble siste dag for teststasjonen på Kallerud. Nå er det så få tester at de ikke kan holde åpent lenger.