Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt
Bilde av Gjøvik mot hovdetoppen og Øverby

Med bakgrunn i ny smittebølge og delvis nedstengning fra tidlig i desember 2021, har kommunestyret i Gjøvik vedtatt å avsette 3 mill. kroner i støtte til lokale bedrifter som har blitt hardt rammet økonomisk under pandemien.

Søknadsfrist 7. februar 2022 kl. 23.59.

 

Har du testet positivt på hurtigtest/hjemmetest? Vi ønsker at du registrerer dette selv.

Bilde av Vindingstad barnehage

På bakgrunnn av høyt smittenivå i Gjøvik vil alle barnehager og skoler fortsette på gult nivå i uke 3. 

To personer som holder hender

Gjør en forskjell for andre. Bli besøkshjem eller fritidskontakt. 

Bilde av flere fra koronateamet som sitter og snakker i telefonen.

Er du smittet av korona, må du regne med litt lenger ventetid enn normalt før koronateamet tar kontakt.

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt at det skal gjennomføres rådgivende folkeavstemming med følgende spørsmål: Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles?

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter, har Gjøvik kommune mottatt 2 565 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Søknadsfrist 16. januar 2022 klokken 23.59.

Alle i Gjøvik kommune over 18 år har nå fått tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine, det vil si en tredje dose.

Helsedirektoratet anbefaler at alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag etter juleferien.

Informasjon om skatte- og avgiftsvedtak for 2022.