Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

Vedtakene omfatter blant annet stengte skoler, SFO og barnehager og kultur- og idrettsarrangementer, samt restriksjoner for besøk til helseinstitusjoner.

Nytt: Maksimalt antall som kan samles i grupper skal være fem personer, samt at innendørs skal man holde avstand på to meter på jobb / utenfor bolig.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene som er iverksatt for å unngå spredning av Covid-19 på

Byen vår Gjøvik og Gjøvik kommune invitere bedrifter til digitaltmøte om koronasituasjonen.

For å være sikre på at vi kan hjelpe alle som trenger det, ønsker vi å sikre oss at vi har nok frivillige personer klare om behovet skulle være der. Ønsker du å bidra?

Trenger du hjelp av frivillige? Vi vil gjerne høre om hva du trenger hjelp med!

Ordførerne i Gjøvikregionen hadde onsdag 18. mars sitt første etter at koronaviruset oppsto. Kommunene er enige om å gi en økonomisk tiltakspakke til innbyggere og næringsliv som følge av krisen som har oppstått.

Har du bakgrunn innen helsefag og ønsker å hjelpe oss? Nå trenger vi alle med helsefaglig kompetanse som finnes der ute for å bidra til det nasjonale arbeidet mot koronaviruset.

Ordfører, varaordfører og rådmann orienterte mandag om utviklingen av koronaviruset i Gjøvik kommune.

Fra og med mandag 16. mars foregår testing av coronaviruset på Øverby.

Kommuneoverlegene oppfordrer alle innbyggerne blant annet til å holde seg mest mulig innen egen husstand.

Oppdatert informasjon 25.mars: Rådhuset er fortsatt stengt.  Gjøvik kommune holder rådhuset stengt for besøkende til etter påske. 

Fredag og med 13. mars åpner Gjøvik kommune en publikumstelefon i samarbeid med Vestre Toten, Østre Toten  Søndre Land og Nordre land.

Telefonummeret er 61 15 89 11