Gjøvik kommune

Aktuelt

Aktuelt

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I år går TV-aksjonen av stabelen 23. oktober.

Sammen skal vi gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

I samarbeid med Gjøvik kommune, Innlandet fylkeskommune og Statens Vegvesen inviterer Byen vår Gjøvik til årets Byutviklingskonferanse på Gjøvik.

Årets tema er Ung i byen. Mange forskere hevder at dagens byutvikling ekskluderer de yngste borgerne og at byer vil forvitre uten en sammensatt befolkning på tvers av alder. 

Bilde av rådhuset

Vi inviterer lag, foreninger, organisasjoner, kommunale råd, hovedtillitsvalgte og barnerepresentant til å gi innspill eller stille spørsmål til kommunedirektørens forslag til budsjett og styringsdokument for 2023.

Tid: Onsdag 26. oktober klokka 10:00
Sted: Kommunestyresalen i Gjøvik rådhus

Banemester Stian Solbakken kan med et stort smil endelig åpne porten til den nye løpebanen på Gjøvik stadion!

Banen har i løpet av våren og sommeren blitt totalrenovert og modernisert, noe som har ført til at den har vært stengt i perioder. Uheldige vær- og vindforhold har gjort at det også har tatt litt mer tid enn først anslått.

Sammen med Gjøvik idrettsråd og Antidoping Norge inviterer vi til informasjons- og informasjonssamling.

Tid: 26. oktober klokka 18:00-20:00
Sted: GOBB-Arena (Vind)

Dette er en samling hvor alle ledere, trenere og ressurspersoner i idrettslag kan delta.

Innovasjonsprisen kan tildeles gründere, etablerere og bedrifter med forretningsadresse i Gjøvik kommune. Den deles ut årlig i forbindelse med GjøvikGalla.

Tirsdag ettermiddag ble det klart at regjeringen valgte å stoppe lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd. 

Gjøvik kommune inngikk 21. september et samarbeid med Norske kvinners sanitetsforenings omsorgsberedskapsgruppe.

Dette er et beredskapssamarbeid i forbindelse med pandemi, større ulykker, kriser og katastrofer. 

Blant annet kan omsorgsberedskapsgruppa bistå kommunen med personell, forpleining av hjelpepersonell og ved pårørendesenter, være med å gi omsorg under ledelse av fagteam og yte hjelp der det er behov, for eksempel ved en evakuering.

Gjøvik og Omegn Boligbyggerlag holdt i dag et informasjonsmøte med de berørte etter brannen i Sørbyen. Med på møtet var også politiet, relevante forsikringsselskaper, styret i borettslaget og kommunen.

I møtet fikk alle de berørte konkret informasjon om veien videre, både i forbindelse med bolig, forsikringer og politiets arbeid. Alle de berørte vil også få oppfølging videre.