Innlandets demenskonferanse 2024

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol åpnet Innlandets demenskonferanse 2024, som samlet over 300 deltakere, blant dem flere ansatte fra Gjøvik kommune.

Vi delte våre erfaringer og kunnskap fra scenen, med "fellesskap og meistring - bu trygt heime" som tema.

Ansatte fra Gjøvik kommune på scenen

Konferansen ble arrangert av Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet.

Les om hvordan vi jobber