Nå sender vi ut skattesedler for eiendomsskatt

Skattesedler for eiendomsskatt er nå på vei til din digitale postkasse. 

Hvordan mottar jeg min skattesedel? 

Hva viser skatteseddelen? 

Skattesedlene viser hvordan eiendomsskatten for din eiendom er beregnet og hva du skal betale i eiendomsskatt i 2024. 

Mange eiendommer har flere eiere, men kun en i husstanden vil motta skatteseddelen. Hvis dere ønsker at alle eiere skal motta skatteseddelen, kan dere ta kontakt med oss. 

Fra og med 1. januar 2020 er grunnlaget for eiendomsskatt senket med 30% for bolig- og fritidseiendommer. Se eiendomsskattelovens §8A-2 (1) annet punktum.

Eiendomsskatt 2024

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

  • Generell skattesats for 2024 er 5 promille
  • Skattesats for bolig- og fritidseiendommer er 4 promille
  • Bunnfradrag på 150 000 for bolig- og fritidseiendommer

Hvor mye må jeg betale i eiendomsskatt? 

Logg inn med ID-porten for å se din eiendomsskatt direkte på denne siden.

Finner du noe feil på skatteseddelen? 

Du kan melde fra om feil elektronisk, på e-post eller på brev. 

Meld fra om feil på skatteseddelen

Legg ved eventuelt dokumentasjon (kopi). 

NB! Fakturaer du får tilsendt mens du venter på svar, må betales. Får du medhold i klagen, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. 

Frist 

Frist for å klage på verdigrunnlaget er 12. april. 

Faktura og betaling

Fakturering og betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer er fordelt på tolv terminer.

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune på Min side

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent mandag-fredag klokka 10:00-14:00.

Telefon: 61 18 95 00
E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no
Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, postboks 630, 2810 Gjøvik.