Store prosjekter gir mange arbeidsplasser i Gjøvik

Fire store byggeprosjekter til en verdi av rundt 800 millioner kroner vil i løpet av noen få år gi flere hundre arbeidsplasser. 

– Gjøvik kommune satser på å bygge ut store prosjekter i ei tid der bransjen sliter. Det er utrolig bra og viktig, sier daglig leder i Backe Oppland as, Hans-Jørgen Bjøralt. De har fått oppdraget med å renovere svømmehallen i Røverdalen.  Og dette er bare ett av fire prosjekter som skal stå ferdig i løpet av 2026.

Bilde av Prosjektleder i Gjøvik, Kennet Skjærbekk (fra venstre), kommunalsjef Marit Lium Dahlborg, ordfører Anne Bjertnæs, daglig leder i Syljuåasen Steffen Haugen og daglig leder i Backegruppe, Gjøvik Hans-Jørgen Bjøralt er alle veldig fornøyd med at Gjøvik kommune har flere, store byggeprosjekter som sikrer mange arbeidsplasser. Her er de inne i svømmehallen i Røverdalen. - Klikk for stort bildeProsjektleder i Gjøvik, Kennet Skjærbekk (fra venstre), kommunalsjef Marit Lium Dahlborg, ordfører Anne Bjertnæs, daglig leder i Syljuåasen as, Steffen Haugen og daglig leder i Backe Oppland as, Hans-Jørgen Bjøralt er alle veldig fornøyd med at Gjøvik kommune har flere, store byggeprosjekter som sikrer mange arbeidsplasser. Her er de inne i svømmehallen i Røverdalen.

Svømmehallen i Røverdalen

Arbeidet i svømmehallen starter for alvor på nyåret og skal stå ferdig på nyåret 2025.  Budsjettet ligger på 253 millioner kroner, hvorav 23,1 millioner kroner er spillemidler. Kommunen får også momsen refundert. 

Bjøralt anslår at arbeidet vil gi 100 årsverk i to år. 80-90 av disse vil være lokale.  Indirekte vil også et slikt prosjekt gi arbeid og omsetning for andre bransjer lokalt. Dette gjelder utstyrsleverandører, alt av byggevarer, betong, arbeid innenfor mur og flis, malere, himlingsarbeid og det tekniske.

– Jeg vil også gi stor kred til Gjøvik som satset på å beholde svømmehallen inne i fjellet. Det er det største klimatiltaket Gjøvik kunne ha gjort, sier Bjøralt. Dette begrunnes både med gjenbruk, utslipp av CO2 og ikke minst med tanke på driftsutgiftene kommunen får når svømmehallen tas i bruk. Det å ha et basseng inne fjellet gir innsparing blant annet med tanke på oppvarming. Anlegget blir også tilkoblet fjernvarme.

Vi har skrevet litt mer om hva som skal gjøres med svømmehallen på våre nettsider.

Parkeringshus (og hybelhus for studenter)

Våren 2024 starter arbeidet med parkeringshus og boliger for studenter i Røverdalen opp. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Studentskipnaden (Sit). Budsjettet for parkeringshuset som kommunen skal stå for er 170,5 millioner kroner, netto 136,4 millioner kroner. Sits budsjett er på langt mer. Alt skal stå ferdig til studiestart høsten 2026. 

Det vil bli 180 parkeringsplasser, en økning på 100 fra i dag - noe som vil bli godt mottatt kanskje særlig for de som skal besøke svømmehallen og Fjellhallen.

Her er ikke entreprenør klar ennå.

Det vil bli jobbe opptil 100 personer her i de mest hektiske periodene, fordelt på mellom 60 og 70 årsverk hvert år.

Omsorgsboliger, Lillekollen

Suljuåsen as har fått oppdraget med å bygge seks boliger for yngre beboere med funksjonsnedsettelse på Lillekollen. Her ligger budsjettet på 42,1 millioner kroner. Kommunen har fått et investeringstilskudd fra Husbanken på 9,8 millioner kroner. Også her får vi tilbake momsen. 

Her er planen at det skal bli innflytting i løpet av først kvartal i 2025.

– For oss i Suljåsen betyr dette mye at Gjøvik nå går mot byggestrømmen og satser i ei tid der det er roligere.  Vi antar at arbeidet vil gi os mellom 15 og 18 arbeidsplasser gjennom hele perioden, sier daglig leder Steffen Haugen. Han roser kommunen for å ha ambisiøse klimamål og for at vi stiller krav om bruk av lærlinger og faglærte arbeidere. 

– Vi ble også veldig glade da kommunen valgte å innløse opsjonen på å bygge Lillekollen som passivhus. Byggebransjen ønsker å ta en aktiv del i det grønne skiftet, og da er det fint å bygge bygg som bruker lite energi, påpeker Haugen. 

Omsorgssenter i Snertingdal

Det sist prosjektet som står for tur er byggingen av nytt omsorgssenter i Snertingdal. Dette er også det største med et budsjett på 350 millioner. Her får kommunen et investeringstilskudd på nesten 60 millioner kroner. 

Her er ikke entreprenør valgt ennå, men dette prosjektet antas å være populært blant entreprenørene. Det er anslått at det vil gi arbeid for mellom 40 og 50 personer over to år. Omsorgssenteret skal stå ferdig i løpet av 2026.