Bygdeutvikling i Snertingdal

Gjøvik kommune har startet et stedsutviklingsprosjekt Snertingdal. Prosjektet er et samarbeid mellom dere som bor i bygda og kommunen.

Målet er er at bygda skal være et attraktiv sted å bo. 

Kom gjerne med dine innspill til hvordan vi sammen kan utvikle bygda Snertingdal.

Slik skal vi gå frem

Bylab i Gjøvik kommune har startet opp et samarbeid med Snertingdal bygdeutviklingsgruppe. Gruppa er selvoppnevnt og tar en aktiv del i gjennomføring av arbeidet med innbyggermedvirkning og stedsutvikling i Snertingdal. 

16. januar 2023 sender vi ut en kort spørreundersøkelse på SMS til alle som bor i Snertingdal. Målet med denne undersøkelsen er å få en oversikt over hva dere synes er bra, hvor dere trives best og hva som kan bli bedre.

Det ble i mars 2022 gjennomført åpent folkemøte om det nye omsorgssenteret, og i mai ble det gjennomført medvirkning med noen barn og unge ved Snertingdal skole om å bo i Snertingdal. Vi skal jobbe videre med medvirkning fra barn og unge som ble startet opp i mai 2022, og få innspill fra flere barn og unge. 

Vi planlegger også å arrangere innspillmøter med de som er intressert i næringslivet i bygda. 

Snertingdal bygdeutviklingsgruppe

Gruppas består foreløpige av følgende medlemmer: Ingrid Nordseth, Alma Nordseth Ulvesveen, Mona Stanes, Mari Nordseth, Ingebjørg Felde, Henning Fougner, Hanne Fougner, Torjus Røste, Ole Seegaard, Ole Wilhelm Skundberg og Steinar Lyshaug.

Gruppa forventer at det blir utskiftinger.

Dette er planene for Snertingdal 

Kom med dine innspill 

Vi vil gjerne høre dine innspill, forslag eller ide til hvordan vi kan jobbe for å gjøre bygda Snertingdal mer attraktiv. 

Alle innspill blir publisert nederst på denne siden. 

Innspill 

Ole Egil: Jeg ønsker en flerbrukshall med kunstgress i sentrum, gjerne i nærheten av skolen. Dette for at vi bla annet skal kunne spille fotball innendørs om vinteren. Den kan gjerne driftes av idretten i snertingdal. Dette vil være en fint møtested for barn og voksne, og hvor vi kan drive med flere idretter året rundt.

Innspill til nettsiden Snertingdal.no: Savner flere vel etablerte foreninger i presentasjonen av lag og foreninger. Kirka, Betel bedehus, Snertingdal Musikkforening, Skogtun osv. Hvor kan info til aktivitetskalender legges inn? Savner at gruppa tar kontakt, involverer og utfordrer lag og foreninger. Ikke bare motsatt vei.

La det være ungdomsskole i Snertingdal. 

Ragnhild Veire: Innspill for omdømmebygging og næringslivsutvikling: Hvem er målgruppa deres for bedret omdømme? For at nye folk skal trekkes til bygda må man henvende seg til folk også utenfor den etablerte kjerne. Hyttefolk har allerede en tilknytning til bygda, og kan og vil være de aller beste ambassadører for Snertingdal i de ulike sirkler vi beveger oss i - men da må dere også ta hensyn til hytteeieres behov og innspill. Jeg er en av dem, og her er mine innspill —Kulturlandskapet her er fantastisk men må tilgjengeliggjøres langt bedre for å kunne oppleves. Gjengrodde stier og turløyper bør merkes og røktes langt bedre. Ikke alle trives med å gå/kjøre på grusveiene. Vi vil inn i skogene og opp på toppene. Dette vil gagne alle, som et sunt og folkelig tiltak for økt livskvalitet. -vær obs på når sentrale østlandskommuner har vinterferie andre uker enn dere selv. Sørg for å preparere de flotte skiløypene godt også i Oslos vinterferie. Hvis vi ikke får gått på ski i vinterferien er det liten vits i å ha vinterhytte her. -sørg for god balanse mellom skogeiernes interesser og hytteeiernes interesser. Slik det kommuniseres i dag oppleves det som det kun er grunneierens interesser som styrer når og hvor man tar trær. Hytteeieres behov for feks mer lys og trefelling tas ikke hensyn til, og smart egenrøkt rundt hytta er ikke lov. Dette virker unødvendig ensidig og skremmer hytteeiere fra å investere i hytta si. -innhent råd og kunnskap om hva unge i bygda er mest stolt av ved Snertingdal. Naturen? Gårdsbrukene? Maskinparken? Biler? Bruk det som tema og utstilling på en festival. Invitér bredt og la de unge stå frem og presentere det de er mest stolt av med bygda. Sørg for at hytteeierne får invitasjon. Salgsboder. Avslutt med en heidundrande grillfest. -Meieriet og butikkene er kjempebra. Badeplassen og skiterrenget likeså. Bygg videre på dette, og lykke til med bygdeutviklinga!

Kontakt oss gjerne