Ung i Gjøvik

Bygdeutvikling i Snertingdal

Bygdeutvikling i Snertingdal

Gjøvik kommune har startet et stedsutviklingsprosjekt Snertingdal. Prosjektet er et samarbeid mellom dere som bor i bygda og kommunen.

Målet er er at bygda skal være et attraktiv sted å bo. 

Kom gjerne med dine innspill til hvordan vi sammen kan utvikle bygda Snertingdal.

Slik skal vi gå frem

Bylab i Gjøvik kommune har startet opp et samarbeid med Snertingdal bygdeutviklingsgruppe. Gruppa er selvoppnevnt og tar en aktiv del i gjennomføring av arbeidet med innbyggermedvirkning og stedsutvikling i Snertingdal. 

16. januar 2023 sender vi ut en kort spørreundersøkelse på SMS til alle som bor i Snertingdal. Målet med denne undersøkelsen er å få en oversikt over hva dere synes er bra, hvor dere trives best og hva som kan bli bedre.

Det ble i mars 2022 gjennomført åpent folkemøte om det nye omsorgssenteret, og i mai ble det gjennomført medvirkning med noen barn og unge ved Snertingdal skole om å bo i Snertingdal. Vi skal jobbe videre med medvirkning fra barn og unge som ble startet opp i mai 2022, og få innspill fra flere barn og unge. 

Vi planlegger også å arrangere innspillmøter med de som er intressert i næringslivet i bygda. 

Snertingdal bygdeutviklingsgruppe

Gruppas består foreløpige av følgende medlemmer: Ingrid Nordseth, Alma Nordseth Ulvesveen, Mona Stanes, Mari Nordseth, Ingebjørg Felde, Henning Fougner, Hanne Fougner, Torjus Røste, Ole Seegaard, Ole Wilhelm Skundberg og Steinar Lyshaug.

Gruppa forventer at det blir utskiftinger.

Dette er planene for Snertingdal 

Kom med dine innspill 

Vi vil gjerne høre dine innspill, forslag eller ide til hvordan vi kan jobbe for å gjøre bygda Snertingdal mer attraktiv. 

Alle innspill blir publisert nederst på denne siden. 

Innspill 

Ole Egil: Jeg ønsker en flerbrukshall med kunstgress i sentrum, gjerne i nærheten av skolen. Dette for at vi bla annet skal kunne spille fotball innendørs om vinteren. Den kan gjerne driftes av idretten i snertingdal. Dette vil være en fint møtested for barn og voksne, og hvor vi kan drive med flere idretter året rundt.

Kontakt oss gjerne