Ny ungdomsskole i Hunndalen

Skolen er ikke bare et bygg, men gir muligheter til bedre læring og trivsel, møteplasser både inne i byggene og uteområdene, og vil være et bygg som kan legge til rette for flere aktiviteter også etter skolens åpningstid.

Det var vedtatt at skolen skulle stå ferdig i 2026. Det er foreslått utsatt. Det endelige vedtaket for dette er 15.desember. Vi vil uansett fortsette planleggingen for å sikre at vi ivaretar det som har kommet fram av behov.

Takk for alle innspill 

Vi har vært spesielt opptatt av å involvere de unge, de har viktige innspill, og vet hva de trenger for å bruke skolen og skoleområdet både i skoletiden og etter.

Alle råd og utvalg er involvert, og saken er orientert om i kommunestyret.

Vi takker alle som har svart på den digitale innbyggerundersøkelsen i Hunndalen, og alle innspillene om den nye hallen, uteområdet og skolen. Det har kommet fram mye viktig og bra som vi tar med oss videre i planleggingen. Vi har fått innspill fra innbyggere, ungdom, politikere, ansatte og fagpersoner. Vi har fått innspill om:

  • Hvilke behov og visjoner har vi for framtidens skole?
  • Hvordan kan bygg, hall og uteområder brukes av flere også etter skoletid og i helger?
  • Hvilke behov har ungdommene nå og framover som vi bør ivareta i dette prosjektet?
  • Hvordan legge til rette for gode møteplasser ute?

Oppsummering av innspill

Her ser du noen av innspillene som vi jobber videre med i prosjektet:

  • Skolen og skoleområdet skal utformes med attraktive møteplasser både i skoletid og etter skoletid. Vi vil sette opp flere møteplasser (sittemøbler) utenfor Vardal U skole,  Blomhaug og i Elveparken allerede til sommeren for å imøtekomme alle innspillene om møteplasser. Det finnes få slike steder i tilknytning til skolen nå.
  • Klasserom og undervisningsrom i skolen må gi muligheter for flere måter å lære og undervise på.  Samarbeid og blir stadig viktigere og gjør at rommene må tilrettelegges slik at det skal være mulig å jobbe i grupper. Vi trenger praktiske og estetiske fag, og det er mange som ønsker mer praktisk læring på skolen.
  • Hallen deles i tre deler: En morotikkdel (for gym/kroppsøving og egenaktivitet), en basisdel (turnelementer) og en del for spillflater (ballbaner, eks basket og håndball).
  • Uteområdet prioriteres høyt, med fokus på at det skal ha grøntområder (eks trær og busker) , varierte aktiviteter (eksempel ballbaner og noen husker) og områder med sitteplasser av forskjellige slag. Det er viktig at området blir utarbeidet på en måte som gjør at innbyggerne i Hunndalen bruker området etter skoletid og i helger.    
  • Vi vil prioritere trafikksikkerhet og hjertesone (=bilfri sone rundt skolen). I dag oppleves trafikksituasjonen rundt skolen som farlig.

Er du nysgjerrige å se alle innspillene kan du de her (PDF-dokument).

Har du spørsmål eller ønsker å lese mer?

Se kommunestyrevedtakene som er gjort i forbindelse med den nye skolen:

 

 

Kjetil Ulset

Brukerkoordinator og rådgiver i Gjøvik kommune

E-post: kjetil.ulset@gjovik.kommune.no