Ung i Gjøvik

Møter og workshops

Torsdag 9. mars inviterer vi til åpent innbyggermøte på Biri. 

På møtet kommer tre arkitektfirmaer til å presentere sine forslag for utviklingen av Biri sentrum. Disse er AsplanViak, Ram Arkitektur og Feste. De har alle på oppdrag for kommunen lagd hver sin mulighetskisse for Biri sentrum.

På møtet skal vi sammen diskutere og finne fram til hvilke forslag som best ivaretar Biris interesser og utvikling. Dette blir veldig spennende. Vi gleder oss.

Bli med å utvikle Biri!

Nå skal Gjøvik kommune vedta en plan for utviklingen av Biri! Den skal behandles politisk i februar.

Biri bygdelab inviterer til digital workshop 19. mai 2021 klokken 18:00-19:00.

Du får mulighet til å si din mening om det uorganiserte fritidstibudet på Biri, hva som er bra og hva du savner. Ung i Gjøvik presenterer sitt tilbud, det samme gjør Biri Ungdomsklubb.

Du får muligheten til å si din mening høyt og tydelig og anonymt og vi lover Kahoot med fine premier!

Bli med på møtet på Teams

Først må vi takke alle som har gitt innspill til hvordan vi kan utvikle møteplasser, nærmiljø og sentrum! 

Nå ønsker vi å invitere til et åpent møte den 20. mai 2021 klokken 18:00-19:00. For å ivareta smittvernsreglene gjennomføres møtet på Teams.

Klikk her for å bli med på møtet

Næringspådriver Stine Røen inviterer næringslivet til digitale møter med fokus på sentrums- og næringsutvikling på Biri. Det avholdes fire møter om samme tema. Delta på det tidspunktet som passer deg best.

Tider:

  • 15. mars 2021 klokken 10:00-11:30
  • 15. mars 2021 klokken 12:30-14:00
  • 17. mars 2021 klokken 10:00-11:30
  • 17. mars 2021 klokken 12:30-14:00

Sted: Teams

Idrettsrådgiver Anders Lien og Biri bygdelab inviterer alle biringer til digital workshop med fokus på videreutvikling av Biri idrettspark og bruk av friluftsområder.

Tid: 18. mars 2021 klokken 18:00-19:30
Sted: Teams