Personvern i meråpent bibliotek

Med meråpent bibliotek menes at publikum kan benytte biblioteket utenom ordinær/betjent åpningstid ved å låse seg inn med sitt lånekort.

Adgangsregistrering

Du kan benytte biblioteket utenom ordinær åpningstid ved å låse deg inn med ditt lånekort. Når biblioteket er selvbetjent registrerer vi hvem som bruker løsningen gjennom innloggingen i døren. Opplysningene oppbevares så lenge det er saklig behov for det og anonymiseres deretter for statistikkformål.

Kameraovervåking i meråpen tid

I meråpen tid er biblioteket kun selvbetjent. Formålet med kameraovervåkningen er å ivareta brukernes sikkerhet, samt forebygge uønskede hendelser mot biblioteksbygg, inventar og utstyr. Ved alvorlige hendelser kan opptak utleveres til politiet for oppklaring. 

  • Det er elleve kameraer i bygget, og opptak lagres kun utenfor ordinær åpningstid.
  • Opptakene lagres i syv dager, og deretter slettes opptakene automatisk.
  • Det vil kun bli foretatt innsyn i opptak/bilder ved alvorlige hendelser (og dersom det er i tråd med formålet).
  • Det er kun lokal lagring av opptak.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for kameraovervåking i meråpen tid er personvernforordningens artikkel 6 (1) f – nødvendig for å ivareta legitime interesser.

Vi vurderer at det her finnes en berettiget interesse fordi liv og helse veier tyngre enn personvernet i meråpen tid. Det kommer dessuten allmenheten til gode at biblioteket oppleves som en trygg offentlig møteplass også i den selvbetjente åpningstiden.