Ordensregler for Gjøvik skole

Regler for elevene

1. Skolens datautstyr og internett-tilgang skal bare brukes i undervisning eller etter avtale med lærer. 

2. Mobiltelefoner og elektroniske spill skal være avslått i skoletiden hvis man ikke har en egen avtale med læreren.

3. Skolen anbefaler at det ventes til etter sykkelprøven er avlagt på høsten i 4.trinn med å sykle fra og til skolen. Avgjørelsesmyndigheten tillegger midlertidig det enkelte hjem. 
Det skal brukes hjelm, og sykkelen skal parkeres på sykkelparkering. Ved bruk av rullebrett, sparkesykler e.l. gjelder samme regel.

4. I skoletiden kan sykkel, rullebrett o.l. bare brukes på skoleplassen ved spesielle arrangementer etter avtale med lærer eller på fast, anvist plass foran.
1.trinnsarealet på nedre plass. Det skal brukes hjelm.

5. Godteri, brus og søtsaker er i hovedregel forbudt. Skal spises/drikkes bare etter avtale med lærerne på spesielle dager.

6. Snøballkasting er kun tillatt mot vedtatte mål/blinker.

Mulige konsekvenser 

1. Samtale med elev og foreldre/foresatte. Skriftlig advarsel fra lærer/rektor.

2. Utstyr beslaglegges og leveres til kontoret. Her kan det hentes etter skolen. Skolen gir hjemmet beskjed.

3. Skolen har ikke lovmessig hjemmel for å iverksette konsekvenser ved sykling til/fra skolen før sykkelprøven er avlagt.