Samtykke til foto og film i skolen

Våre lærere og ansatte ønsker av og til å ta bilder og video av elevene når vi er på turer og under andre spesielle aktiviteter. For å få lov til det, trenger vi samtykke fra deg som foresatt.

Vi trenger også samtykke til skolefotografering.

Gi oss ditt samtykke

I skjemaet kan du velge “ja” eller “nei” både til fotografering/filming internt i skolen og skolefotografering.

Det er frivillig å gi samtykke til foto og video.

Send inn samtykkeskjema

Vi ønsker at alle foresatte sender inn et samtykkeskjema. Det gir oss en god oversikt over hvem som har samtykket og ikke. 

Våre retningslinjer

  • Vi gir ikke fra oss rettighetene til bilder/film til andre uten å be om samtykke.
  • Bilder og film som publiseres skal vise barnet fra en god side og ivareta barnets integritet.
  • Som hovedregel vil ikke bildene publiseres sammen med fullt navn på barnet.

Skolen får av og til henvendelser fra presse og medier som ønsker å ta bilder og lage reportasjer fra skolen. I slike tilfeller skal det gis samtykke for hver gang.

I tilfeller hvor vi som kommune ønsker å fotografere eller filme elevene for markedsføring eller profilering, spør vi om samtykke fra de aktuelle elevene i hvert tilfelle.

Trekke tilbake eller endre samtykket

Om du vil trekke tilbake eller endre samtykket, kan du fylle ut det samme skjemaet igjen. Denne gangen velger du "Vi vil sende inn et nytt samtykkeskjema".