Samtykke til fotografering i skolen

For oss er det viktig å bruke gode bilder og videoer i vår profilering og markedsføring, både på internett og ellers.

Når det skal tas bilder eller film av barn i regi av skole, må vi ha samtykke fra foresatte allerede før bildet tas.

Gi oss ditt samtykke

For å gi oss samtykke til å fotografere ditt barn i skolen, kan du fylle ut dette skjemaet. Om du ønsker å ikke gi samtykke, kan du også fylle ut skjemaet, men velge alternativet "nei".

Send inn samtykkeskjema

Det er frivillig å gi samtykke til fotografering. Snakk gjerne med barnet ditt på forhånd før du sender inn dette samtykkeskjemaet.

Våre retningslinjer

  • Vi gir ikke fra oss rettighetene til bildene til andre uten å be om samtykke.
  • Bilder og film som publiseres skal vise barnet fra en god side og ivareta barnets integritet.
  • Som hovedregel vil ikke bildene publiseres sammen med fullt navn på barnet.

Skolen får av og til henvendelser fra presse og medier som ønsker å ta bilder og lage reportasjer fra skolen. I slike tilfeller skal det gis samtykke for hver gang.

Trekke tilbake eller endre samtykket

Om du vil trekke tilbake eller endre samtykket, kan du fylle ut det samme skjemaet igjen. Denne gangen velger du "Vi vil sende inn et nytt samtykkeskjema". Da sendes en oppdatering til rektoren på din skole.

Hva spør vi om samtykke til?

I skjemaet kan du selv velge hva du ønsker å gi samtykke til.

Vi spør om samtykke til bruk av bilder og video

  • på kommunens og skolens hjemmeside
  • på kommunens og skolens sosiale medier
  • i trykksaker fra kommunen og skolen
  • fysisk på skolen og skolens interne kanaler, som Transponder, Teams, Skooler
  • i forbindelse med skolefotografering