Ung i Gjøvik

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra skoleåret 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. Forskriften skal etter planen fastsettes til sommeren etter en høringsrunde. Mer informasjon kommer så fort vi vet mer.

Pris og redusert betaling i SFO

Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling, matpenger og plasstørrelse vedtas årlig av kommunestyret. Foreldrebetalingen gjelder for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned.

Prisliste

Prisliste for SFO
Plass Pris Mat (pris per måned)
6 timer per uke 1 380 kroner per måned 113 kroner
12 timer per uke 2050 kroner per måned 149 kroner
22 timer per uke 3 245 kroner per måned 149 kroner
Dagplass halv dag 210 kroner
Dagplass hel dag 450 kroner

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?

Søknadsfrist er den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. i påfølgende måned.

Søknader som gjelder for skoleåret 2022/2023 kan leveres etter 1. mai når skattemeldingen for 2021 er klar.

Hva er den totale inntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan søke om redusert betaling

Husk å søke innen den 15. i måneden for å få redusert betaling fra den 1. neste måned.

Søk om redusert betaling ved å fylle ut skjemaet under.

Søk om redusert betaling

Du har ikke rett på redusert betaling

For å kunne søke om redusert betaling må husholdningen ha en samlet inntekt på mindre enn 594 917 kroner og ha barn i 1.-4.-årstrinn.

Velg et av alternativene ovenfor