Foreldrekontakter og FAU

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av Foreldrerådet.
Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Hovedformålet med FAU er å være et bindeledd mellom foreldre og skolens ledelse.

Spørsmål og svar om FAU