Samarbeidsutvalget (SU)

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen.

Den ene av representantene for kommunen skal være rektor for skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Spørsmål og svar om SU